Kære du

Velkommen til Letting The Universe

Dette er for dig, som har en oprigtig glæde og nysgerrighed over forbindelsen med den åndelige side af tilværelsen. Over forbindelsen til dit eget højere Selv. Og en iboende viden, – at netop denne forbindelse er med til at styrke sundhed, glæde, helhed og helbredelse.

For det er, hvad vi alle har tilgængeligt. Jeg selv kanaliserer og healer ved at sætte mig i en tilstand af flow med Breath of Life. Dette har åbnet op for direkte kommunikation med den åndelige verden. Det viser sig at – ja – jeg er en naturlig kanal for den åndelige verden.

Måske det hele kan kaldes “Dit Højere Selv”. For dybest set er alt eet. Men i vores daglige virke, har vi mulighed for at differentiere energierne, så vi kan udvikle os gennem dualitet. Med bevidstheden og det dybe samarbejde med “Enhed” giver det hele så meget mere mening, – og vejen til glæde er i dette NU opnåeligt.

De energier jeg kanaliserer, fortæller mig, de er repræsentanter for The High Council of Love and Light. De ser individet og gruppeenergierne tydeligt, – og gennem mig taler de og overfører den energi, der er meningsfuld. Du kan tale med dem helt direkte. Gennem mig. De vil svare på dine spørgsmål, – dog sjældent så direkte, som spørgsmålet bliver stillet. For det de tilbyder er perspektiv. Det vi selv skal, er at leve livet, træffe valg og lære af det. Modnes og blive farverige mennesker. Det giver dyb mening både individuelt og i grupper.

Du kan kort og godt her hos mig få en åndelig tilgang til terapi og forandring. Enten som krops-(briks)arbejde, som terapeutisk klarsyn, eller som direkte kanalisering fra den åndelige verden.

Jeg er at finde på facebook og på YouTube.

Måske jeg blot skal minde om: De der taler igennem mig, taler som regel engelsk.

Love & Light

Nomi Pernille

Letting The Universe | Facebook

Letting The Universe – YouTube